โมเดลคอนโด-โมเดลตึกแถว-โมเดลอาคารพานิชย์-6

ลูกค้าสามารถส่ง Plan รูปด้าน Layout Perspective หรือ 3D เข้ามา พร้อมระบุอัตราส่วน เพื่อให้ช่างประเมินราคาได้ครับ

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 08-914-7897 โทร : 08-9714-7897

info.homemodel@gmail.com E-mail : info.homemodel@gmail.com

(หากไม่ได้รับสาย อาจเพราะติดลูกค้าหน้าร้านอยู่ กรุณาส่งอีเมล์มา เพื่อทางเราจะรีบติดต่อก