โมเดลผังโครงการ

ผังโมเดล โมเดลผังรวม โมเดลผังรวมโครงการ โมเดลผังโรงงาน

โมเดลผังโครงการ

Q : มีโมเดลบ้านแล้ว ทำไมต้องสร้างผังรวมโมเดลอีก?

A : โมเดลผังรวมโครงการ โมเดลผังหมู่บ้านจัดสรร เป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่จะแสดงให้ลูกค้าได้มองเห็นภาพรวมของโครงการใน อนาคตของเขา ไม่ว่าจะเป็นจำนวนบ้าน อาคารในโครงการ ถนนหนทาง สโมสรหมู่บ้านจัดสรร ป้อมยาม สระว่ายน้ำ สวนนันนาการ หรือแม้แต่การแสดงให้เห็นอาณาเขต อาณาบริเวณทั้งหมดของที่อยู่อาศัย โมเดลผังรวมโครงการนี้ ก็สามารถแสดงให้เห็นทั้งหมดนี้ได้ นอกจากนี้ ในส่วนของโรงงานก็ยังสามารถจัดทำโมเดลแบบจำลองขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่า อาคารแต่ละอาคารตั้งอยู่ตรงไหน แสดงให้เห็นความทันสมัยของโรงงานได้ ทำให้ลูกค้าหรือคู่ค้าที่แวะเวียนมาที่โรงงานสามารถมองเห็นอาณาเขต พื้นที่ กระบวนการการผลิตต่างๆ ผ่านโมเดลได้อย่างสะดวก ก่อนจะเริ่มเข้าชมโรงงาน ซึ่งถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งในการส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ให้กับบริษัทและโรงงานได้ เป็นอย่างดี

DSCF9489 DSCF9494 เกษมโมเดล-งานผังโมเดล-768x432 เกษมโมเดล-งานผังโมเดล-โมเดลผังโครงการ-768x432 เกษมโมเดล-โมเดลผังโครงการ-768x432 รูปถ่าย0077