โมเดลสถาปัตยกรรมอื่นๆ

โมเดลบ้านให้เช่า

โมเดลสถาปัตยกรรมอื่นๆ

นอก จากโมเดลบ้าน โมเดลคอนโด โมเดลผังโครงการ ที่เป็นที่นิยมแล้ว ยังมีงานโมเดลอื่นๆ อีกหลายรูปแบบที่เรารับทำ อาทิ โมเดลเรือ โมเดลวัด โมเดลโรงพยาบาล โมเดลบ้านทรงไทย โมเดลโรงงาน โมเดลผังเมือง โมเดลสถานปฏิบัติธรรม โมเดลโรงแรม โมเดลรถไฟฟ้า โมเดลเส้นทางเดินรถไฟฟ้า โมเดลงานวัด โมเดลสวนสนุก โมเดลระบบกังหันลม โมเดลระบบกังหันน้ำ โมเดลระบบงาน โมเดลการเดินระบบเครื่องจักร รวมไปถึงโมเดลสำหรับพิพิธภัณฑ์ แสดงประวัติความเป็นมาของบุคคลสำคัญ โมเดลสถานที่สำคัญในอดีต เป็นต้น

โมเดล เหล่านี้ ล้วนแต่ต้องมีความตั้งใจจริงในการสร้าง เนื่องจากเป็นโมเดลที่สร้างยาก บางโมเดลใช้เวลาในการทำนานกว่าปกติ แต่เราพร้อมที่จะบริการให้คูณลูกค้าด้วยความเต็มใจยิ่ง

โมเดลสิ่งปลูกสร้าง

โมเดลวัด