เกษมโมเดล มีความเข้าใจในสังคม การเรียน การศึกษาในปัจจุบันที่จำเป็นต้องใช้สื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัย และต้องการงานที่ปราณีต ดังนั้น ทางเราจึงรับงานโมเดลนักเรียน งานโมเดลนักศึกษา ที่ต้องการใช้โมเดลเพื่อประกอบการเรียน การสอน การพรีเซนต์งาน ดังเช่นภาพในตัวอย่าง ทั้งนี้ ทางเกษมโมเดลพร้อมคิดราคาพิเศษแก่นักเรียน นักศึกษา