โมเดลสถาปัตยกรรมอื่นๆ นอก จากโมเดลบ้าน โมเดลคอนโด โมเดลผังโครงการ ที่เป็นที่นิยมแล้ว ยังมีงานโมเดลอื่นๆ อีกหลายรูปแบบที่เรารับทำ อาทิ โมเดลเรือ โมเดลวัด โมเดลโรงพยาบาล โมเดลบ้านทรงไทย โมเดลโรงงาน โมเดลผังเมือง โมเดลสถานปฏิบัติธรรม โมเดลโรงแรม โมเดลรถไฟฟ้า โมเดลเส้นทางเดินรถไฟฟ้า โมเดลงานวัด โมเดลสวนสนุก โมเดลระบบกังหันลม โมเดลระบบกังหันน้ำ โมเดลระบบงาน โมเดลการเดินระบบเครื่องจักร รวมไปถึงโมเดลสำหรับพิพิธภัณฑ์ แสดงประวัติความเป็นมาของบุคคลสำคัญ โมเดลสถานที่สำคัญในอดีต