ผังโมเดล โมเดลผังรวม โมเดลผังรวมโครงการ โมเดลผังโรงงาน Q : มีโมเดลบ้านแล้ว ทำไมต้องสร้างผังรวมโมเดลอีก? A : โมเดลผังรวมโครงการ โมเดลผังหมู่บ้านจัดสรร เป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่จะแสดงให้ลูกค้าได้มองเห็นภาพรวมของโครงการใน อนาคตของเขา ไม่ว่าจะเป็นจำนวนบ้าน อาคารในโครงการ ถนนหนทาง สโมสรหมู่บ้านจัดสรร ป้อมยาม สระว่ายน้ำ สวนนันนาการ หรือแม้แต่การแสดงให้เห็นอาณาเขต อาณาบริเวณทั้งหมดของที่อยู่อาศัย โมเดลผังรวมโครงการนี้ ก็สามารถแสดงให้เห็นทั้งหมดนี้ได้ นอกจากนี้ ในส่วนของโรงงานก็ยังสามารถจัดทำโมเดลแบบจำลองขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่า อาคารแต่ละอาคารตั้งอยู่ตรงไหน