โมเดลบ้าน มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการนำเสนอผลงานแทนสิ่งปลูกสร้างจริง แทนโครงการหมู่บ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ หรือเพื่อการนำออกแสดงโชว์ในงานบ้าน มหกรรมบ้าน ซึ่งหลายๆ โครงการหมู่บ้านจัดสรร ต้องมีการแข่งขันกันอย่างมาก เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับหมู่บ้านของตัวเอง ดังนั้น โมเดลบ้าน จึงมีความสำคัญอย่างมาก สำหรับการตัดสินใจแรกในการเข้าเลือกชม รับฟังข้อเสนอต่อไป เพื่อความประทับใจแรกของลูกค้านี้ จึงต้องมีโมเดลบ้านที่สวยงามและโดดเด่นตั้งแสดงโชว์ไว้ และด้วยความตระหนักถึงความสำคัญนี้ ทางเราจึงมีความตั้งใจอย่างสูงในการจัดทำโมเดลบ้านให้ออกมาสวยงาม โดดเด่น ตรงใจท่านและลูกค้า